Skip to content

CANskattning

Bedömning av behov, symtom och träning av kognitiv funktion

Om instrumentet

Kort om CANskattning

Kort om CAN och TAG
CAN-skalan

är ett instrument för att bedöma en vårdtagares aktuella behovsstatus inom ett antal olika områden och belyser vilka behov som är tillgodosedda och vilka behov som behöver åtgärdas.
Nyhet, nu finns möjligheten att jobba enskilt för att öka deltagarens kognitiva flexibilitet och motivation för gruppbehandlingen.

Threshold assessement grid (TAG)

är ett kortfattat utvärderingsinstrument som tagits fram av forskargruppen bakom CAN och syftar till att bedöma graden av en persons psykiska ohälsa. Instrumentet omfattar 3 områden med totalt sju punkter för fördjupad kartläggning. Dessa är Trygghet (två områden), Risk (två områden), och Behov och funktionshinder (tre områden). TAG är enkelt att färdigställa, det kräver endast sju kryss på värdes-arket. Den betygsätts av personal för personer som har (eller tros ha) psykisk ohälsa.

Vi undervisar i hur verktyget bäst kan användas.

Föreläsning

Vi undervisar i hur verktyget bäst kan användas.
Vi finns här för dig.

Kontakt

Vi finns här för dig.
Vi gör CANskattning på uppdrag

Uppdrag

Vi gör CANskattning på uppdrag