Skip to content

Utbildare

Psykologisk Konsult AB etablerades 1991 och har sedan dess bedrivit behandlingsarbete, utbildning och forskning. Seminarieverksamheten omfattar utbildning i behovskattningsskalan CAN (Camberwell Assessment of Need) och IPT-k (Integrerad Psykologisk Terapi – Kognitiv träning) – en behandlingsmetod för personer med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar.

Utbildare är Bo G. Ericson och Richard Stenmark. Bo är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.   Richard är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk behandling och handledare i psykoterapi. Bo var tidigare ledamot i stab och klinikledning vid Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, och arbetade bl a med IT-frågor, utbildning, forskning och verksamhetsbeskrivning. 

Richard Stenmark
Richard Stenmark
Bo G. Ericson
Bo G. Ericson