Skip to content

Prisinformation

CAN-material

För CAN-materialet (CAN-S, CAN-Ä, CAN-U/I, CAN-RPS eller CAN-M) betalar Ni en engångs-kostnad för en fleranvändar-LICENS av 2.000 kr (+ porto + moms), INKLUSIVE en valfri CAN-version. Rabatter vid samtidig beställning av flera versioner. Fri kopieringsrätt av materialet, enligt överenskommelse, för respektive institution/enhet.

Utbildning i CAN ges som öppna utbildningar dit man kan skicka enstaka deltagare. Dessa hålls oftast i Jönköping. Vi ger även  riktade utbildningar som kan ges på ”hemmaplan” i hela Sverige. Ta kontakt om du tänker att detta skulle passa er bättre!
För de verksamheter som sedan tidigare har utbildat sina medarbetare, ges en rabatterad utbildningskostnad. I priset ingår heldagsseminarium med lunch och 3 x kaffe, fleranvändarlicens, utbildningsintyg och arbetsmaterial (komplett CAN-paket). 

För större enheter lämpligt att skicka några personer som skall utgöra ”nyckelpersoner” för CAN-metoden och föra kunskapen vidare och informera kollegor på enheten. Vid ”intern” ”utbildning” av kollegor, som skall arbeta med metoden, är det viktigt att inse att något formellt utbildningsintyg INTE kan ges och att dessa personer endast kan använda metoden inom den egna enheten med tillgång till utbildade handledare.

Uppdatering av en äldre CAN-version till aktuell version för användare som redan innehar licens: 800 kr (+ porto + moms) för ett komplett CAN-paket. Kontrollera under fliken ”Bilagor” att Ni arbetar med den senaste versionen av CAN.

Samtliga beställningar levereras inom en månad efter beställningsdatum.